2 Thessalonicensen 3:9

SVNiet, dat wij de macht niet hebben, maar opdat wij onszelven u geven zouden [tot] een voorbeeld, om ons na te volgen.
Steph ουχ οτι ουκ εχομεν εξουσιαν αλλ ινα εαυτους τυπον δωμεν υμιν εις το μιμεισθαι ημας
Trans.ouch oti ouk echomen exousian all ina eautous typon dōmen ymin eis to mimeisthai ēmas

Algemeen

Zie ook: 1 Corinthiers 4:16, 1 Corinthiers 9:3, 1 Corinthiers 9:6, 1 Corinthiers 11:1, Filippenzen 3:17, 1 Thessalonicensen 1:6, 1 Thessalonicensen 2:9

Aantekeningen

Niet, dat wij de macht niet hebben, maar opdat wij onszelven u geven zouden [tot] een voorbeeld, om ons na te volgen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουχ
Niet
οτι
dat
ουκ
niet
εχομεν
hebben

-
εξουσιαν
wij de macht
αλλ
maar
ινα
opdat
εαυτους
wij onszelven
τυπον
een voorbeeld
δωμεν
geven zouden

-
υμιν
-
εις
om
το
-
μιμεισθαι
na te volgen

-
ημας
ons

Niet, dat wij de macht niet hebben, maar opdat wij onszelven u geven zouden [tot] een voorbeeld, om ons na te volgen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!