Deuteronomium 21:19

SVZo zullen zijn vader en zijn moeder hem grijpen, en zij zullen hem uitbrengen tot de oudsten zijner stad, en tot de poorte zijner plaats.
WLCוְתָ֥פְשׂוּ בֹ֖ו אָבִ֣יו וְאִמֹּ֑ו וְהֹוצִ֧יאוּ אֹתֹ֛ו אֶל־זִקְנֵ֥י עִירֹ֖ו וְאֶל־שַׁ֥עַר מְקֹמֹֽו׃
Trans.wəṯāfəśû ḇwō ’āḇîw wə’immwō wəhwōṣî’û ’ōṯwō ’el-ziqənê ‘îrwō wə’el-ša‘ar məqōmwō:

Aantekeningen

Zo zullen zijn vader en zijn moeder hem grijpen, en zij zullen hem uitbrengen tot de oudsten zijner stad, en tot de poorte zijner plaats.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וְ

-

תָ֥פְשׂוּ

hem grijpen

ב֖

-

וֹ

-

אָבִ֣יו

Zo zullen zijn vader

וְ

-

אִמּ֑וֹ

en zijn moeder

וְ

-

הוֹצִ֧יאוּ

en zij zullen hem uitbrengen

אֹת֛וֹ

-

אֶל־

-

זִקְנֵ֥י

tot de oudsten

עִיר֖וֹ

zijner stad

וְ

-

אֶל־

-

שַׁ֥עַר

en tot de poorte

מְקֹמֽוֹ

zijner plaats


Zo zullen zijn vader en zijn moeder hem grijpen, en zij zullen hem uitbrengen tot de oudsten zijner stad, en tot de poorte zijner plaats.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!