Efeziers 1:1

SVPaulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus:
Steph παυλος αποστολος ιησου χριστου δια θεληματος θεου τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χριστω ιησου
Trans.paulos apostolos iēsou christou dia thelēmatos theou tois agiois tois ousin en ephesō kai pistois en christō iēsou

Algemeen

Zie ook: Efeze, Efeziers (brief), Heilige, Jezus Christus, Nieuwe Testament, Paulus (apostel)
Romeinen 1:7, 1 Corinthiers 1:2, 2 Corinthiers 1:1

Titel

Auteur

Ontstaan

Thema

Synopsis

 1. De Gemeente en Gods Heilsplan
  1. Groeten (1:1-2)
  2. Goddelijke oorsprong van de Gemeente (1:3-6)
  3. Gods Heilsplan
   1. Door het verlossingswerk van Christus (1:7-8)
   2. Universeel (1:9-10)
   3. Verzekert een rijk geestelijk leven (1:11-14)
   4. Bede dat de gelovigen de rijkdom ten volle zouden beseffen (1:15-23)
   5. Het Plan voorziet in een geestelijke opstanding van de gelovige (2:1-6)
   6. Het is gebaseerd op Genade en niet op werken (2:7-10)
   7. Het richt zich ook tot de heidenen, die van God afgescheiden waren (2:11-13)
   8. Het verenigt Joden en heidenen in een lichaam, onder de invloed van de Heilige Geest (2:14-22)
   9. Gods heilsplan werd aan Paulus geopenbaard en hij werd aangesteld als apostel der heidenen (3:1-12)
   10. Paulus tweede gebed voor de Gemeente (3:14-21)
 2. Gods plan in de Gemeente
  1. Eenheid van de gelovigen
   1. Een Geest (4:1-3)
   2. Verscheidenheid in gaven maar een lichaam in Christus (4:7-16)
  2. De levenswandel van de gelovige
   1. Niet leven als andere zondaars (4:17-21)
   2. Een nieuw leven, dat afrekent met de oude zonden (4:22-32)
   3. Wandel in liefde en reinheid (5:1-7)
   4. Wandel in het licht (5:8-14)
   5. Vervuld met de H. Geest (5:15-21)
  3. Het huiselijk leven
   1. Plichten van de echtgenoten (5:22-33)
   2. Plichten van kinderen, vaders, dienaars en meesters (6:1-9)
  4. De geestelijke strijd
   1. Bron van kracht (6:10)
   2. De geestelijke wapenrusting (6:11-18)
  5. Slotwoorden en zegebede (6:19-24)

Aantekeningen

Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God,
aan de heiligen, die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus:


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

παυλος
Paulus
αποστολος
een apostel
ιησου
van Jezus
χριστου
Christus
δια
door
θεληματος
den wil
θεου
van God
τοις
-
αγιοις
aan de heiligen
τοις
-
ουσιν
zijn

-
εν
in
εφεσω
Éfeze
και
en
πιστοις
gelovigen
εν
die te
χριστω
Christus
ιησου
Jezus

Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God,
aan de heiligen, die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus:


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!