Efeziers 1:21

SVVerre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende;
Steph υπερανω πασης αρχης και εξουσιας και δυναμεως και κυριοτητος και παντος ονοματος ονομαζομενου ου μονον εν τω αιωνι τουτω αλλα και εν τω μελλοντι
Trans.yperanō pasēs archēs kai exousias kai dynameōs kai kyriotētos kai pantos onomatos onomazomenou ou monon en tō aiōni toutō alla kai en tō mellonti

Algemeen

Zie ook: Engelen

Aantekeningen

Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

υπερανω
Verre boven
πασης
alle
αρχης
overheid
και
en
εξουσιας
macht
και
en
δυναμεως
kracht
και
en
κυριοτητος
heerschappij
και
en
παντος
allen
ονοματος
naam
ονομαζομενου
die genaamd wordt

-
ου
niet
μονον
alleen
εν
in
τω
-
αιωνι
wereld
τουτω
deze
αλλα
maar
και
ook
εν
in
τω
-
μελλοντι
de toekomende

-

Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!