Efeziers 1:4

SVGelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;
Steph καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη
Trans.kathōs exelexato ēmas en autō pro katabolēs kosmou einai ēmas agious kai amōmous katenōpion autou en agapē

Algemeen

Zie ook: Lukas 1:75, Johannes 15:16, Efeziers 5:27, Colossenzen 1:22, 2 Timotheus 1:9, 2 Timotheus 1:9, Titus 2:12

PrikkelLange zin


Aantekeningen

Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

καθως
Gelijk
εξελεξατο
uitverkoren heeft

-
ημας
Hij ons
εν
in
αυτω
Hem
προ
voor
καταβολης
de grondlegging
κοσμου
der wereld
ειναι
zijn

-
ημας
opdat wij
αγιους
zouden heilig
και
en
αμωμους
onberispelijk
κατενωπιον
voor
αυτου
Hem
εν
in
αγαπη
de liefde

Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!