Efeziers 2:3

SVOnder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen;
Steph εν οις και ημεις παντες ανεστραφημεν ποτε εν ταις επιθυμιαις της σαρκος ημων ποιουντες τα θεληματα της σαρκος και των διανοιων και ημεν τεκνα φυσει οργης ως και οι λοιποι
Trans.en ois kai ēmeis pantes anestraphēmen pote en tais epithymiais tēs sarkos ēmōn poiountes ta thelēmata tēs sarkos kai tōn dianoiōn kai ēmen tekna physei orgēs ōs kai oi loipoi

Aantekeningen

Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εν
Onder
οις
dewelke
και
ook
ημεις
wij
παντες
allen
ανεστραφημεν
verkeerd hebben

-
ποτε
eertijds
εν
in
ταις
-
επιθυμιαις
de begeerlijkheden
της
-
σαρκος
vleses
ημων
onzes
ποιουντες
doende

-
τα
-
θεληματα
den wil
της
-
σαρκος
des vleses
και
en
των
-
διανοιων
der gedachten
και
ook
ημεν
-

-
τεκνα
kinderen
φυσει
van nature
οργης
des toorns
ως
gelijk
και
en
οι
-
λοιποι
de anderen

Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!