Efeziers 2:5

SVOok toen wij dood waren door de misdaden, heeft [ons] levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden)
Steph και οντας ημας νεκρους τοις παραπτωμασιν συνεζωοποιησεν τω χριστω χαριτι εστε σεσωσμενοι
Trans.kai ontas ēmas nekrous tois paraptōmasin synezōopoiēsen tō christō chariti este sesōsmenoi

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus
Handelingen 15:11, Romeinen 6:8, Romeinen 8:11, Colossenzen 3:1, Colossenzen 3:3, Titus 3:5

Aantekeningen

Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft [ons] levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden)


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
Ook
οντας
waren

-
ημας
toen wij
νεκρους
dood
τοις
-
παραπτωμασιν
door de misdaden
συνεζωοποιησεν
heeft levend gemaakt

-
τω
-
χριστω
met Christus
χαριτι
(uit genade
εστε
zijt gij

-
σεσωσμενοι
zalig geworden

-

Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft [ons] levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden)


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!