Efeziers 4:5

SVEen Heere, een geloof, een doop,
Steph εις κυριος μια πιστις εν βαπτισμα
Trans.eis kyrios mia pistis en baptisma

Algemeen

Zie ook: Doop, Geloof
Deuteronomium 4:39, Maleachi 2:10, 1 Corinthiers 8:4, 1 Corinthiers 8:6

Aantekeningen

Een Heere, een geloof, een doop,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εις
Een
κυριος
Heere
μια
een
πιστις
geloof
εν
-
βαπτισμα
doop

Een Heere, een geloof, een doop,


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!