Efeziers 6:2

SVEert uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte),
Steph τιμα τον πατερα σου και την μητερα ητις εστιν εντολη πρωτη εν επαγγελια
Trans.tima ton patera sou kai tēn mētera ētis estin entolē prōtē en epangelia

Algemeen

Zie ook: Geboden (tien), Huistafels, Ouders eren
Exodus 20:12, Deuteronomium 5:16, Deuteronomium 27:16, Mattheus 15:4, Markus 7:10

Aantekeningen

Eert uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte),


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τιμα
Eert

-
τον
-
πατερα
vader
σου
uw
και
en
την
-
μητερα
moeder
ητις
(hetwelk
εστιν
is

-
εντολη
gebod
πρωτη
het eerste
εν
met
επαγγελια
een belofte

Eert uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte),


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!