Efeziers 6:22

SVDenwelken ik tot datzelfde einde tot u gezonden heb, opdat gij onze zaken zoudt weten, en hij uw harten zou vertroosten.
Steph ον επεμψα προς υμας εις αυτο τουτο ινα γνωτε τα περι ημων και παρακαλεση τας καρδιας υμων
Trans.on epempsa pros ymas eis auto touto ina gnōte ta peri ēmōn kai parakalesē tas kardias ymōn

Algemeen

Zie ook: Hart (lichaamsdeel)
2 Timotheus 4:12

Aantekeningen

Denwelken ik tot datzelfde einde tot u gezonden heb, opdat gij onze zaken zoudt weten, en hij uw harten zou vertroosten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ον
Denwelken
επεμψα
gezonden heb

-
προς
tot
υμας
-
εις
ik tot
αυτο
datzelfde
τουτο
einde
ινα
opdat
γνωτε
zoudt weten

-
τα
-
περι
zaken
ημων
gij onze
και
en
παρακαλεση
zou vertroosten

-
τας
-
καρδιας
harten
υμων
hij uw

Denwelken ik tot datzelfde einde tot u gezonden heb, opdat gij onze zaken zoudt weten, en hij uw harten zou vertroosten.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!