Exodus 21:3

SVIndien hij met zijn lijf ingekomen zal zijn, zo zal hij met zijn lijf uitgaan; indien hij een getrouwd man was, zo zal zijn vrouw met hem uitgaan.
WLCאִם־בְּגַפֹּ֥ו יָבֹ֖א בְּגַפֹּ֣ו יֵצֵ֑א אִם־בַּ֤עַל אִשָּׁה֙ ה֔וּא וְיָצְאָ֥ה אִשְׁתֹּ֖ו עִמֹּֽו׃
Trans.’im-bəḡapwō yāḇō’ bəḡapwō yēṣē’ ’im-ba‘al ’iššâ hû’ wəyāṣə’â ’išətwō ‘immwō:

Aantekeningen

Indien hij met zijn lijf ingekomen zal zijn, zo zal hij met zijn lijf uitgaan; indien hij een getrouwd man was, zo zal zijn vrouw met hem uitgaan.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

אִם־

-

בְּ

-

גַפּ֥וֹ

Indien hij met zijn lijf

יָבֹ֖א

ingekomen zal zijn

בְּ

-

גַפּ֣וֹ

zo zal hij met zijn lijf

יֵצֵ֑א

uitgaan

אִם־

-

בַּ֤עַל

indien hij een getrouwd man

אִשָּׁה֙

-

ה֔וּא

-

וְ

-

יָצְאָ֥ה

met hem uitgaan

אִשְׁתּ֖וֹ

was, zo zal zijn vrouw

עִמּֽוֹ

-


Indien hij met zijn lijf ingekomen zal zijn, zo zal hij met zijn lijf uitgaan; indien hij een getrouwd man was, zo zal zijn vrouw met hem uitgaan.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!