Exodus 22:23

SVIndien gij hen enigszins beledigt, en indien zij enigszins tot Mij roepen, Ik zal hun geroep zekerlijk verhoren;
WLCאִם־עַנֵּ֥ה תְעַנֶּ֖ה אֹתֹ֑ו כִּ֣י אִם־צָעֹ֤ק יִצְעַק֙ אֵלַ֔י שָׁמֹ֥עַ אֶשְׁמַ֖ע צַעֲקָתֹֽו׃
Trans.22:22 ’im-‘annēh ṯə‘anneh ’ōṯwō kî ’im-ṣā‘ōq yiṣə‘aq ’ēlay šāmō‘a ’ešəma‘ ṣa‘ăqāṯwō:

Aantekeningen

Indien gij hen enigszins beledigt, en indien zij enigszins tot Mij roepen, Ik zal hun geroep zekerlijk verhoren;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

אִם־

Indien

עַנֵּ֥ה

gij hen enigszins

תְעַנֶּ֖ה

beledigt

אֹת֑וֹ

-

כִּ֣י

-

אִם־

-

צָעֹ֤ק

en indien zij enigszins

יִצְעַק֙

tot Mij roepen

אֵלַ֔י

-

שָׁמֹ֥עַ

zekerlijk

אֶשְׁמַ֖ע

verhoren

צַעֲקָתֽוֹ

Ik zal hun geroep


Indien gij hen enigszins beledigt, en indien zij enigszins tot Mij roepen, Ik zal hun geroep zekerlijk verhoren;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!