Exodus 32:17

SVToen nu Jozua des volks stem hoorde, als het juichte, zo zeide hij tot Mozes: Er is een krijgsgeschrei in het leger.
WLCוַיִּשְׁמַ֧ע יְהֹושֻׁ֛עַ אֶת־קֹ֥ול הָעָ֖ם בְּרֵעֹ֑ה וַיֹּ֙אמֶר֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה קֹ֥ול מִלְחָמָ֖ה בַּֽמַּחֲנֶה ׃
Trans.wayyišəma‘ yəhwōšu‘a ’eṯ-qwōl hā‘ām bərē‘ōh wayyō’mer ’el-mōšeh qwōl miləḥāmâ bammaḥăneh:

Algemeen

Zie ook: Jozua, Mozes

Aantekeningen

Toen nu Jozua des volks stem hoorde, als het juichte, zo zeide hij tot Mozes: Er is een krijgsgeschrei in het leger.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

יִּשְׁמַ֧ע

hoorde

יְהוֹשֻׁ֛עַ

Toen nu Jou

אֶת־

-

ק֥וֹל

stem

הָ

-

עָ֖ם

des volks

בְּ

-

רֵעֹ֑ה

als het juichte

וַ

-

יֹּ֙אמֶר֙

zo zeide hij

אֶל־

-

מֹשֶׁ֔ה

tot Mozes

ק֥וֹל

Er is een krijgsgeschrei

מִלְחָמָ֖ה

-

בַּֽ

in het leger

מַּחֲנֶה

-


Toen nu Jozua des volks stem hoorde, als het juichte, zo zeide hij tot Mozes: Er is een krijgsgeschrei in het leger.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!