Exodus 7:19

SVVerder zeide de HEERE tot Mozes: Zeg tot Aaron: Neem uw staf, en steek uw hand uit over de wateren der Egyptenaren, over hun stromen, over hun rivieren, en over hun poelen, en over alle vergadering hunner wateren, dat zij bloed worden; en er zij bloed in het ganse Egypteland, beide in houten en in stenen [vaten].
WLCוַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־מֹשֶׁ֗ה אֱמֹ֣ר אֶֽל־אַהֲרֹ֡ן קַ֣ח מַטְּךָ֣ וּנְטֵֽה־יָדְךָ֩ עַל־מֵימֵ֨י מִצְרַ֜יִם עַֽל־נַהֲרֹתָ֣ם ׀ עַל־יְאֹרֵיהֶ֣ם וְעַל־אַגְמֵיהֶ֗ם וְעַ֛ל כָּל־מִקְוֵ֥ה מֵימֵיהֶ֖ם וְיִֽהְיוּ־דָ֑ם וְהָ֤יָה דָם֙ בְּכָל־אֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם וּבָעֵצִ֖ים וּבָאֲבָנִֽים׃
Trans.wayyō’mer JHWH ’el-mōšeh ’ĕmōr ’el-’ahărōn qaḥ maṭṭəḵā ûnəṭēh-yāḏəḵā ‘al-mêmê miṣərayim ‘al-nahărōṯām ‘al-yə’ōrêhem wə‘al-’aḡəmêhem wə‘al kāl-miqəwēh mêmêhem wəyihəyû-ḏām wəhāyâ ḏām bəḵāl-’ereṣ miṣərayim ûḇā‘ēṣîm ûḇā’ăḇānîm:

Algemeen

Zie ook: Aaron, Bloed, Egypte, Egyptenaren, Hand (lichaamsdeel), Mikveh, Bad (ritueel), Mozes, Nijl, Staf (Aaron)

Aantekeningen

Verder zeide de HEERE tot Mozes: Zeg tot Aaron: Neem uw staf, en steek uw hand uit over de wateren der Egyptenaren, over hun stromen, over hun rivieren, en over hun poelen, en over alle vergadering hunner wateren, dat zij bloed worden; en er zij bloed in het ganse Egypteland, beide in houten en in stenen [vaten].


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

יֹּ֨אמֶר

Verder zeide

יְהוָ֜ה

de HEERE

אֶל־

-

מֹשֶׁ֗ה

tot Mozes

אֱמֹ֣ר

zeg

אֶֽל־

-

אַהֲרֹ֡ן

tot Aäron

קַ֣ח

Neem

מַטְּךָ֣

uw staf

וּ

-

נְטֵֽה־

en steek

יָדְךָ֩

uw hand

עַל־

-

מֵימֵ֨י

over de wateren

מִצְרַ֜יִם

der Egyptenaren

עַֽל־

-

נַהֲרֹתָ֣ם׀

over hun stromen

עַל־

-

יְאֹרֵיהֶ֣ם

over hun rivieren

וְ

-

עַל־

-

אַגְמֵיהֶ֗ם

en over hun poelen

וְ

-

עַ֛ל

-

כָּל־

-

מִקְוֵ֥ה

en over alle vergadering

מֵימֵיהֶ֖ם

hunner wateren

וְ

-

יִֽהְיוּ־

-

דָ֑ם

dat zij bloed

וְ

-

הָ֤יָה

-

דָם֙

worden; en er zij bloed

בְּ

-

כָל־

-

אֶ֣רֶץ

in het ganse Egypteland

מִצְרַ֔יִם

-

וּ

-

בָ

-

עֵצִ֖ים

beide in houten

וּ

-

בָ

-

אֲבָנִֽים

en in stenen


Verder zeide de HEERE tot Mozes: Zeg tot Aaron: Neem uw staf, en steek uw hand uit over de wateren der Egyptenaren, over hun stromen, over hun rivieren, en over hun poelen, en over alle vergadering hunner wateren, dat zij bloed worden; en er zij bloed in het ganse Egypteland, beide in houten en in stenen [vaten].

________

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!