Exodus 7:8

SVEn de HEERE sprak tot Mozes en tot Aaron, zeggende:
WLCוַיֹּ֣אמֶר יְהוָ֔ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה וְאֶֽל־אַהֲרֹ֖ן לֵאמֹֽר׃
Trans.wayyō’mer yəhwâ ’el-mōšeh wə’el-’ahărōn lē’mōr:

Algemeen

Zie ook: Aaron, Mozes

Aantekeningen

En de HEERE sprak tot Mozes en tot Aaron, zeggende:


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

יֹּ֣אמֶר

sprak

יְהוָ֔ה

En de HEERE

אֶל־

-

מֹשֶׁ֥ה

tot Mozes

וְ

-

אֶֽל־

-

אַהֲרֹ֖ן

en tot Aäron

לֵ

-

אמֹֽר

zeggende


En de HEERE sprak tot Mozes en tot Aaron, zeggende:

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!