Ezechiel 1:25

SVEn er geschiedde een stem van boven het uitspansel, hetwelk boven hun hoofden was, als zij stonden, [en] hun vleugelen nedergelaten hadden.
WLCוַיְהִי־קֹ֕ול מֵעַ֕ל לָרָקִ֖יעַ אֲשֶׁ֣ר עַל־רֹאשָׁ֑ם בְּעָמְדָ֖ם תְּרַפֶּ֥ינָה כַנְפֵיהֶֽן׃
Trans.wayəhî-qwōl mē‘al lārāqî‘a ’ăšer ‘al-rō’šām bə‘āməḏām tərapeynâ ḵanəfêhen:

Aantekeningen

En er geschiedde een stem van boven het uitspansel, hetwelk boven hun hoofden was, als zij stonden, [en] hun vleugelen nedergelaten hadden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

יְהִי־

-

ק֕וֹל

En er geschiedde een stem

מֵ

-

עַ֕ל

-

לָ

-

רָקִ֖יעַ

van boven het uitspansel

אֲשֶׁ֣ר

-

עַל־

-

רֹאשָׁ֑ם

hetwelk boven hun hoofden

בְּ

-

עָמְדָ֖ם

was, als zij stonden

תְּרַפֶּ֥ינָה

nedergelaten hadden

כַנְפֵיהֶֽן

hun vleugelen


En er geschiedde een stem van boven het uitspansel, hetwelk boven hun hoofden was, als zij stonden, [en] hun vleugelen nedergelaten hadden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!