Ezechiel 29:4

SVMaar Ik zal haken in uw kaken doen, en den vis uwer rivieren aan uw schubben doen kleven; en Ik zal u uit het midden uwer rivieren optrekken, en al de vis uwer rivieren zal aan uw schubben kleven.
WLCוְנָתַתִּ֤י [חַחִיִּים כ] (חַחִים֙ ק) בִּלְחָיֶ֔יךָ וְהִדְבַּקְתִּ֥י דְגַת־יְאֹרֶ֖יךָ בְּקַשְׂקְשֹׂתֶ֑יךָ וְהַעֲלִיתִ֙יךָ֙ מִתֹּ֣וךְ יְאֹרֶ֔יךָ וְאֵת֙ כָּל־דְּגַ֣ת יְאֹרֶ֔יךָ בְּקַשְׂקְשֹׂתֶ֖יךָ תִּדְבָּֽק׃
Trans.wənāṯatî aḥîyîm aḥîm biləḥāyeyḵā wəhiḏəbaqətî ḏəḡaṯ-yə’ōreyḵā bəqaśəqəśōṯeyḵā wəha‘ălîṯîḵā mitwōḵə yə’ōreyḵā wə’ēṯ kāl-dəḡaṯ yə’ōreyḵā bəqaśəqəśōṯeyḵā tiḏəbāq:

Algemeen

Zie ook: Qere en Ketiv

Aantekeningen

Maar Ik zal haken in uw kaken doen, en den vis uwer rivieren aan uw schubben doen kleven; en Ik zal u uit het midden uwer rivieren optrekken, en al de vis uwer rivieren zal aan uw schubben kleven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וְ

-

נָתַתִּ֤י

doen

חחיים

Maar Ik zal haken

חַחִים֙

-

בִּ

-

לְחָיֶ֔יךָ

in uw kaken

וְ

-

הִדְבַּקְתִּ֥י

doen kleven

דְגַת־

en den vis

יְאֹרֶ֖יךָ

uwer rivieren

בְּ

-

קַשְׂקְשֹׂתֶ֑יךָ

aan uw schubben

וְ

-

הַעֲלִיתִ֙יךָ֙

optrekken

מִ

-

תּ֣וֹךְ

en Ik zal uit het midden

יְאֹרֶ֔יךָ

uwer rivieren

וְ

-

אֵת֙

-

כָּל־

-

דְּגַ֣ת

en al de vis

יְאֹרֶ֔יךָ

uwer rivieren

בְּ

-

קַשְׂקְשֹׂתֶ֖יךָ

zal aan uw schubben

תִּדְבָּֽק

kleven


Maar Ik zal haken in uw kaken doen, en den vis uwer rivieren aan uw schubben doen kleven; en Ik zal u uit het midden uwer rivieren optrekken, en al de vis uwer rivieren zal aan uw schubben kleven.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!