Filippenzen 3:6

SVNaar den ijver een vervolger der Gemeente; naar de rechtvaardigheid, die in de wet is, zijnde onberispelijk.
Steph κατα ζηλον διωκων την εκκλησιαν κατα δικαιοσυνην την εν νομω γενομενος αμεμπτος
Trans.kata zēlon diōkōn tēn ekklēsian kata dikaiosynēn tēn en nomō genomenos amemptos

Algemeen

Zie ook: Handelingen 8:3, Handelingen 9:1, Handelingen 22:3, Handelingen 22:4, Galaten 1:13, 1 Timotheus 1:13

Aantekeningen

Naar den ijver een vervolger der Gemeente; naar de rechtvaardigheid, die in de wet is, zijnde onberispelijk.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

κατα
Naar
ζηλον
den ijver
διωκων
een vervolger

-
την
die
εκκλησιαν
der Gemeente
κατα
naar
δικαιοσυνην
de rechtvaardigheid
την
-
εν
in
νομω
de wet
γενομενος
is, zijnde

-
αμεμπτος
onberispelijk

Naar den ijver een vervolger der Gemeente; naar de rechtvaardigheid, die in de wet is, zijnde onberispelijk.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!