Handelingen 10:21

SVEn Petrus ging af tot de mannen die van Cornelius tot hem gezonden waren, en zeide: Ziet, ik ben het, dien gij zoekt; wat is de oorzaak, waarom gij hier zijt?
Steph καταβας δε πετρος προς τους ανδρας τουσ απεσταλμενουσ απο του κορνηλιου προσ αυτον ειπεν ιδου εγω ειμι ον ζητειτε τις η αιτια δι ην παρεστε
Trans.katabas de petros pros tous andras tous̱ apestalmenous̱ apo tou kornēliou pros̱ auton eipen idou egō eimi on zēteite tis ē aitia di ēn pareste

Algemeen

Zie ook: Cornelius, Petrus

Aantekeningen

En Petrus ging af tot de mannen die van Cornelius tot hem gezonden waren, en zeide: Ziet, ik ben het, dien gij zoekt; wat is de oorzaak, waarom gij hier zijt?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

καταβας
ging af

-
δε
En
πετρος
Petrus
προς
tot
τους
die
ανδρας
de mannen
ειπεν
en zeide

-
ιδου
Ziet

-
εγω
ik
ειμι
ben het

-
ον
-
ζητειτε
gij zoekt

-
τις
wat
η
-
αιτια
is de oorzaak
δι
waarom
ην
dien
παρεστε
gij hier zijt

-

En Petrus ging af tot de mannen die van Cornelius tot hem gezonden waren, en zeide: Ziet, ik ben het, dien gij zoekt; wat is de oorzaak, waarom gij hier zijt?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!