Handelingen 18:23

SVEn als hij [aldaar] enige tijd geweest was, ging hij weg, en doorreisde vervolgens het land van Galatie en Frygie, versterkende al de discipelen.
Steph και ποιησας χρονον τινα εξηλθεν διερχομενος καθεξης την γαλατικην χωραν και φρυγιαν επιστηριζων παντας τους μαθητας
Trans.kai poiēsas chronon tina exēlthen dierchomenos kathexēs tēn galatikēn chōran kai phrygian epistērizōn pantas tous mathētas

Algemeen

Zie ook: Galatie

Aantekeningen

En als hij [aldaar] enige tijd geweest was, ging hij weg, en doorreisde vervolgens het land van Galatie en Frygie, versterkende al de discipelen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ποιησας
geweest was

-
χρονον
tijd
τινα
als hij enigen
εξηλθεν
ging hij weg

-
διερχομενος
en doorreisde

-
καθεξης
vervolgens
την
-
γαλατικην
van Galatië
χωραν
het land
και
en
φρυγιαν
Frygië
επιστηριζων
versterkende

-
παντας
al
τους
-
μαθητας
de discipelen

En als hij [aldaar] enige tijd geweest was, ging hij weg, en doorreisde vervolgens het land van Galatie en Frygie, versterkende al de discipelen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!