Handelingen 18:27

SVEn als hij wilde naar Achaje reizen, de broeders, [hem] vermaand hebbende, schreven aan de discipelen, dat zij hem ontvangen zouden; welke, daar gekomen zijnde, heeft veel toegebracht aan degenen, die geloofden door de genade.
Steph βουλομενου δε αυτου διελθειν εις την αχαιαν προτρεψαμενοι οι αδελφοι εγραψαν τοις μαθηταις αποδεξασθαι αυτον ος παραγενομενος συνεβαλετο πολυ τοις πεπιστευκοσιν δια της χαριτος
Trans.boulomenou de autou dielthein eis tēn achaian protrepsamenoi oi adelphoi egrapsan tois mathētais apodexasthai auton os paragenomenos synebaleto poly tois pepisteukosin dia tēs charitos

Algemeen

Zie ook: Achaea, Achaje
1 Corinthiers 3:6

Aantekeningen

En als hij wilde naar Achaje reizen, de broeders, [hem] vermaand hebbende, schreven aan de discipelen, dat zij hem ontvangen zouden; welke, daar gekomen zijnde, heeft veel toegebracht aan degenen, die geloofden door de genade.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

βουλομενου
wilde

-
δε
En
αυτου
als hij
διελθειν
reizen

-
εις
naar
την
-
αχαιαν
Acháje
προτρεψαμενοι
vermaand hebbende

-
οι
-
αδελφοι
de broeders
εγραψαν
schreven

-
τοις
-
μαθηταις
aan de discipelen
αποδεξασθαι
ontvangen zouden

-
αυτον
dat zij hem
ος
welke
παραγενομενος
daar gekomen zijnde

-
συνεβαλετο
toegebracht

-
πολυ
heeft veel
τοις
-
πεπιστευκοσιν
aan degenen, die geloofden

-
δια
door
της
-
χαριτος
de genade

En als hij wilde naar Achaje reizen, de broeders, [hem] vermaand hebbende, schreven aan de discipelen, dat zij hem ontvangen zouden; welke, daar gekomen zijnde, heeft veel toegebracht aan degenen, die geloofden door de genade.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!