Handelingen 19:15

SVMaar de boze geest, antwoordende, zeide: Jezus ken ik, en Paulus weet ik; maar gijlieden, wie zijt gij?
Steph αποκριθεν δε το πνευμα το πονηρον ειπεν τον ιησουν γινωσκω και τον παυλον επισταμαι υμεις δε τινες εστε
Trans.apokrithen de to pneuma to ponēron eipen ton iēsoun ginōskō kai ton paulon epistamai ymeis de tines este

Algemeen

Zie ook: Demonen, Geest, Spook, Paulus (apostel)

Aantekeningen

Maar de boze geest, antwoordende, zeide: Jezus ken ik, en Paulus weet ik; maar gijlieden, wie zijt gij?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αποκριθεν
antwoordende

-
δε
Maar
το
-
πνευμα
geest
το
-
πονηρον
de boze
ειπεν
zeide

-
τον
-
ιησουν
Jezus
γινωσκω
ken ik

-
και
en
τον
-
παυλον
Paulus
επισταμαι
weet ik

-
υμεις
gijlieden
δε
maar
τινες
wie
εστε
zijt gij

-

Maar de boze geest, antwoordende, zeide: Jezus ken ik, en Paulus weet ik; maar gijlieden, wie zijt gij?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!