Handelingen 19:3

SVEn hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In den doop van Johannes.
Steph ειπεν τε προσ αυτουσ εις τι ουν εβαπτισθητε οι δε ειπον εις το ιωαννου βαπτισμα
Trans.eipen te pros̱ autous̱ eis ti oun ebaptisthēte oi de eipon eis to iōannou baptisma

Algemeen

Zie ook: Doop, Doop (v. Johannes), Wederdopen

Aantekeningen

En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In den doop van Johannes.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
hij zeide

-
τε
En
προς
tot
αυτους
hen
εις
In
τι
-
ουν
zijt gij dan
εβαπτισθητε
gedoopt

-
οι
-
δε
En
ειπον
zij zeiden

-
εις
Waarin
το
-
ιωαννου
van Johannes
βαπτισμα
den doop

En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In den doop van Johannes.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!