Handelingen 19:6

SVEn als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken met [vreemde] talen, en profeteerden.
Steph και επιθεντος αυτοις του παυλου τασ χειρας ηλθεν το πνευμα το αγιον επ αυτους ελαλουν τε γλωσσαις και προεφητευον
Trans.kai epithentos autois tou paulou tas̱ cheiras ēlthen to pneuma to agion ep autous elaloun te glōssais kai proephēteuon

Algemeen

Zie ook: Hand (lichaamsdeel), Heilige Geest, Paulus (apostel), Profetie (NT), Tongentaal, Tongen spreken
Handelingen 8:17, Handelingen 11:15

Aantekeningen

En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken met [vreemde] talen, en profeteerden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
επιθεντος
opgelegd had

-
αυτοις
hun
του
-
παυλου
als Paulus
τας
-
χειρας
de handen
ηλθεν
kwam

-
το
-
πνευμα
Geest
το
-
αγιον
de Heilige
επ
op
αυτους
hen
ελαλουν
zij spraken

-
τε
en
γλωσσαις
met talen
και
en
προεφητευον
profeteerden

-

En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken met [vreemde] talen, en profeteerden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!