Handelingen 20:25

SVEn nu ziet, ik weet, dat gij allen, waar ik doorgegaan ben, predikende het Koninkrijk Gods, mijn aangezicht niet meer zien zult.
Steph και νυν ιδου εγω οιδα οτι ουκετι οψεσθε το προσωπον μου υμεις παντες εν οις διηλθον κηρυσσων την βασιλειαν του θεου
Trans.kai nyn idou egō oida oti ouketi opsesthe to prosōpon mou ymeis pantes en ois diēlthon kēryssōn tēn basileian tou theou

Algemeen

Zie ook: Aangezicht, Gelaat, Koninkrijk Gods

Aantekeningen

En nu ziet, ik weet, dat gij allen, waar ik doorgegaan ben, predikende het Koninkrijk Gods, mijn aangezicht niet meer zien zult.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
νυν
nu
ιδου
ziet

-
εγω
ik
οιδα
weet

-
οτι
dat
ουκετι
niet meer
οψεσθε
zien zult

-
το
-
προσωπον
aangezicht
μου
mijn
υμεις
gij
παντες
allen
εν
waar
οις
-
διηλθον
ik doorgegaan ben

-
κηρυσσων
predikende

-
την
-
βασιλειαν
het Koninkrijk
του
-
θεου
Gods

En nu ziet, ik weet, dat gij allen, waar ik doorgegaan ben, predikende het Koninkrijk Gods, mijn aangezicht niet meer zien zult.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!