Handelingen 20:32

SVEn nu, broeders, ik bevele u Gode, en den woorde Zijner genade, Die machtig is u op te bouwen, en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden.
Steph και τανυν παρατιθεμαι υμας αδελφοι τω θεω και τω λογω της χαριτος αυτου τω δυναμενω εποικοδομησαι και δουναι υμιν κληρονομιαν εν τοις ηγιασμενοις πασιν
Trans.kai tanyn paratithemai ymas adelphoi tō theō kai tō logō tēs charitos autou tō dynamenō epoikodomēsai kai dounai ymin klēronomian en tois ēgiasmenois pasin

Algemeen

Zie ook: Ambten, Apostelen, Apostelschap, Heiligheid

Aantekeningen

En nu, broeders, ik bevele u Gode, en den woorde Zijner genade, Die machtig is u op te bouwen, en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
τα
Die
νυν
-
παρατιθεμαι
ik bevele

-
υμας
-
αδελφοι
broeders
τω
-
θεω
Gode
και
en
τω
-
λογω
den woorde
της
-
χαριτος
genade
αυτου
Zijner
τω
-
δυναμενω
machtig is

-
εποικοδομησαι
op te bouwen

-
και
en
δουναι
te geven

-
υμιν
-
κληρονομιαν
een erfdeel
εν
onder
τοις
-
ηγιασμενοις
de geheiligden

-
πασιν
al

En nu, broeders, ik bevele u Gode, en den woorde Zijner genade, Die machtig is u op te bouwen, en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!