Handelingen 21:10

SVEn als wij [daar] vele dagen gebleven waren, kwam er een zeker profeet af van Judea, met name Agabus;
Steph επιμενοντων δε ημων ημερας πλειους κατηλθεν τις απο της ιουδαιας προφητης ονοματι αγαβος
Trans.epimenontōn de ēmōn ēmeras pleious katēlthen tis apo tēs ioudaias prophētēs onomati agabos

Algemeen

Zie ook: Agabus, Judea
Handelingen 11:28

Aantekeningen

En als wij [daar] vele dagen gebleven waren, kwam er een zeker profeet af van Judea, met name Agabus;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

επιμενοντων
gebleven waren

-
δε
En
ημων
als wij
ημερας
dagen
πλειους
vele
κατηλθεν
kwam er

-
τις
een zeker
απο
af van
της
-
ιουδαιας
Judéa
προφητης
profeet
ονοματι
met name
αγαβος
A’gabus

En als wij [daar] vele dagen gebleven waren, kwam er een zeker profeet af van Judea, met name Agabus;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!