Handelingen 22:24

SVZo beval de overste, dat men hem in de legerplaats zou brengen, en zeide, dat men hem met geselen onderzoeken zou, opdat hij verstaan mocht, om wat oorzaak zij alzo over hem riepen.
Steph εκελευσεν αυτον ο χιλιαρχος αγεσθαι εις την παρεμβολην ειπων μαστιξιν ανεταζεσθαι αυτον ινα επιγνω δι ην αιτιαν ουτως επεφωνουν αυτω
Trans.ekeleusen auton o chiliarchos agesthai eis tēn parembolēn eipōn mastixin anetazesthai auton ina epignō di ēn aitian outōs epephōnoun autō

Algemeen

Zie ook: Tribunus militum

Aantekeningen

Zo beval de overste, dat men hem in de legerplaats zou brengen, en zeide, dat men hem met geselen onderzoeken zou, opdat hij verstaan mocht, om wat oorzaak zij alzo over hem riepen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εκελευσεν
Zo beval

-
αυτον
dat men hem
ο
-
χιλιαρχος
de overste
αγεσθαι
zou brengen

-
εις
in
την
-
παρεμβολην
de legerplaats
ειπων
en zeide

-
μαστιξιν
met geselen
ανεταζεσθαι
onderzoeken zou

-
αυτον
dat men hem
ινα
opdat
επιγνω
hij verstaan mocht

-
δι
om
ην
wat
αιτιαν
oorzaak
ουτως
zij alzo
επεφωνουν
riepen

-
αυτω
over hem

Zo beval de overste, dat men hem in de legerplaats zou brengen, en zeide, dat men hem met geselen onderzoeken zou, opdat hij verstaan mocht, om wat oorzaak zij alzo over hem riepen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!