Handelingen 22:9

SVEn die met mij waren, zagen wel het licht, en werden zeer bevreesd; maar de stem Desgenen, Die tot mij sprak, hoorden zij niet.
Steph οι δε συν εμοι οντες το μεν φως εθεασαντο και εμφοβοι εγενοντο την δε φωνην ουκ ηκουσαν του λαλουντος μοι
Trans.oi de syn emoi ontes to men phōs etheasanto kai emphoboi egenonto tēn de phōnēn ouk ēkousan tou lalountos moi

Algemeen

Zie ook: Daniel 10:7, Handelingen 9:7

Aantekeningen

En die met mij waren, zagen wel het licht, en werden zeer bevreesd; maar de stem Desgenen, Die tot mij sprak, hoorden zij niet.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οι
-
δε
En
συν
die met
εμοι
mij
οντες
waren

-
το
-
μεν
-
φως
wel het licht
εθεασαντο
zagen

-
και
en
εμφοβοι
zeer bevreesd
εγενοντο
werden

-
την
-
δε
maar
φωνην
de stem
ουκ
niet
ηκουσαν
hoorden zij

-
του
-
λαλουντος
sprak

-
μοι
Desgenen, Die tot mij

En die met mij waren, zagen wel het licht, en werden zeer bevreesd; maar de stem Desgenen, Die tot mij sprak, hoorden zij niet.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!