Handelingen 24:19

SVWelke behoorden [hier] voor u tegenwoordig te zijn, en [mij] te beschuldigen, indien zij iets hadden tegen mij.
Steph ους δει επι σου παρειναι και κατηγορειν ει τι εχοιεν προς με
Trans.ous dei epi sou pareinai kai katēgorein ei ti echoien pros me

Aantekeningen

Welke behoorden [hier] voor u tegenwoordig te zijn, en [mij] te beschuldigen, indien zij iets hadden tegen mij.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ους
Welke
δει
behoorden

-
επι
voor
σου
-
παρειναι
tegenwoordig te zijn

-
και
en
κατηγορειν
te beschuldigen

-
ει
-
τι
-
εχοιεν
hadden

-
προς
tegen
με
mij

Welke behoorden [hier] voor u tegenwoordig te zijn, en [mij] te beschuldigen, indien zij iets hadden tegen mij.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!