Handelingen 25:10

SVEn Paulus zeide: Ik sta voor den rechterstoel des keizers, waar ik geoordeeld moet worden; den Joden heb ik geen onrecht gedaan; gelijk gij ook zeer wel weet.
Steph ειπεν δε ο παυλος επι του βηματος καισαρος εστως ειμι ου με δει κρινεσθαι ιουδαιους ουδεν ηδικησα ως και συ καλλιον επιγινωσκεις
Trans.eipen de o paulos epi tou bēmatos kaisaros estōs eimi ou me dei krinesthai ioudaious ouden ēdikēsa ōs kai sy kallion epiginōskeis

Algemeen

Zie ook: Assertiviteit, Paulus (apostel), Romeinse keizers

Aantekeningen

En Paulus zeide: Ik sta voor den rechterstoel des keizers, waar ik geoordeeld moet worden; den Joden heb ik geen onrecht gedaan; gelijk gij ook zeer wel weet.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
zeide

-
δε
En
ο
-
παυλος
Paulus
επι
voor
του
-
βηματος
den rechterstoel
καισαρος
des keizers
εστως
-

-
ειμι
Ik sta

-
ου
waar
με
ik
δει
moet

-
κρινεσθαι
geoordeeld

-
ιουδαιους
den Joden
ουδεν
heb ik geen
ηδικησα
onrecht gedaan

-
ως
gelijk
και
ook
συ
gij
καλλιον
zeer
επιγινωσκεις
weet

-

En Paulus zeide: Ik sta voor den rechterstoel des keizers, waar ik geoordeeld moet worden; den Joden heb ik geen onrecht gedaan; gelijk gij ook zeer wel weet.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!