Handelingen 25:21

SVEn als Paulus zich beriep, dat men hem tot de kennis des keizers bewaren zou, zo heb ik bevolen, dat hij bewaard zoude worden, ter tijd toe, dat ik hem tot den keizer zenden zou.
Steph του δε παυλου επικαλεσαμενου τηρηθηναι αυτον εις την του σεβαστου διαγνωσιν εκελευσα τηρεισθαι αυτον εως ου πεμψω αυτον προς καισαρα
Trans.tou de paulou epikalesamenou tērēthēnai auton eis tēn tou sebastou diagnōsin ekeleusa tēreisthai auton eōs ou pempsō auton pros kaisara

Algemeen

Zie ook: Kennis, Geleerd, Paulus (apostel)

Aantekeningen

En als Paulus zich beriep, dat men hem tot de kennis des keizers bewaren zou, zo heb ik bevolen, dat hij bewaard zoude worden, ter tijd toe, dat ik hem tot den keizer zenden zou.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

του
-
δε
En
παυλου
als Paulus
επικαλεσαμενου
zich beriep

-
τηρηθηναι
bewaard zoude worden

-
αυτον
dat men hem
εις
tot
την
-
του
-
σεβαστου
des keizers
διαγνωσιν
de kennis
εκελευσα
zo heb ik bevolen

-
τηρεισθαι
bewaren zou

-
αυτον
dat ik hem
εως
ter tijd toe
ου
-
πεμψω
zenden zou

-
αυτον
dat hij
προς
tot
καισαρα
den keizer

En als Paulus zich beriep, dat men hem tot de kennis des keizers bewaren zou, zo heb ik bevolen, dat hij bewaard zoude worden, ter tijd toe, dat ik hem tot den keizer zenden zou.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!