Handelingen 26:21

SVOm dezer zaken wil hebben mij de Joden in den tempel gegrepen, en gepoogd om te brengen.
Steph ενεκα τουτων με οι ιουδαιοι συλλαβομενοι εν τω ιερω επειρωντο διαχειρισασθαι
Trans.eneka toutōn me oi ioudaioi syllabomenoi en tō ierō epeirōnto diacheirisasthai

Algemeen

Zie ook: Handelingen 21:30

Aantekeningen

Om dezer zaken wil hebben mij de Joden in den tempel gegrepen, en gepoogd om te brengen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ενεκα
Om
τουτων
dezer zaken
οι
-
ιουδαιοι
de Joden
με
wil hebben mij
συλλαβομενοι
gegrepen

-
εν
in
τω
-
ιερω
den tempel
επειρωντο
en gepoogd

-
διαχειρισασθαι
om te brengen

-

Om dezer zaken wil hebben mij de Joden in den tempel gegrepen, en gepoogd om te brengen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!