Handelingen 26:22

SVDan, hulp van God verkregen hebbende, sta ik tot op dezen dag, betuigende beiden klein en groot; niets zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zoude:
Steph επικουριας ουν τυχων της παρα του θεου αχρι της ημερας ταυτης εστηκα μαρτυρουμενοσ μικρω τε και μεγαλω ουδεν εκτος λεγων ων τε οι προφηται ελαλησαν μελλοντων γινεσθαι και μωσησ
Trans.epikourias oun tychōn tēs para tou theou achri tēs ēmeras tautēs estēka martyroumenos̱ mikrō te kai megalō ouden ektos legōn ōn te oi prophētai elalēsan mellontōn ginesthai kai mōsēs̱

Algemeen

Zie ook: Hulp, Mozes

Aantekeningen

Dan, hulp van God verkregen hebbende, sta ik tot op dezen dag, betuigende beiden klein en groot; niets zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zoude:


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

επικουριας
hulp
ουν
Dan
τυχων
verkregen hebbende

-
της
-
παρα
van
του
-
θεου
God
αχρι
tot op
της
-
ημερας
dag
ταυτης
-
εστηκα
sta ik

-
μαρτυρομενος
-

-
μικρω
klein
τε
beiden
και
en
μεγαλω
groot
ουδεν
niets
εκτος
buiten
λεγων
zeggende

-
ων
hetgeen
τε
-
οι
-
προφηται
de profeten
ελαλησαν
gesproken hebben

-
μελλοντων
zoude

-
γινεσθαι
dat geschieden

-
και
en
μωυσης
Mozes

Dan, hulp van God verkregen hebbende, sta ik tot op dezen dag, betuigende beiden klein en groot; niets zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zoude:

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!