Handelingen 26:31

SVEn aan een zijde gegaan zijnde, spraken zij tot elkander, zeggende: Deze mens doet niets des doods of der banden waardig.
Steph και αναχωρησαντες ελαλουν προς αλληλους λεγοντες οτι ουδεν θανατου αξιον η δεσμων πρασσει ο ανθρωπος ουτος
Trans.kai anachōrēsantes elaloun pros allēlous legontes oti ouden thanatou axion ē desmōn prassei o anthrōpos outos

Algemeen

Zie ook: Vrouw (positie)
Handelingen 23:9, Handelingen 25:25

Aantekeningen

En aan een zijde gegaan zijnde, spraken zij tot elkander, zeggende: Deze mens doet niets des doods of der banden waardig.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αναχωρησαντες
aan een zijde gegaan zijnde

-
ελαλουν
spraken zij

-
προς
tot
αλληλους
elkander
λεγοντες
zeggende

-
οτι
-
ουδεν
niets
θανατου
des doods
αξιον
waardig
η
of
δεσμων
der banden
πρασσει
doet

-
ο
-
ανθρωπος
mens
ουτος
Deze

En aan een zijde gegaan zijnde, spraken zij tot elkander, zeggende: Deze mens doet niets des doods of der banden waardig.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!