Handelingen 26:6

SVEn nu sta ik, en word geoordeeld over de hoop der belofte, die van God tot de vaderen geschied is;
Steph και νυν επ ελπιδι της προσ τους πατερας επαγγελιας γενομενης υπο του θεου εστηκα κρινομενος
Trans.kai nyn ep elpidi tēs pros̱ tous pateras epangelias genomenēs ypo tou theou estēka krinomenos

Algemeen

Zie ook: Genesis 3:15, Genesis 22:18, Genesis 26:4, Genesis 49:10, Deuteronomium 18:15, 2 Samuel 7:12, Psalm 132:11, Jesaja 4:2, Jesaja 7:14, Jesaja 9:5, Jesaja 40:10, Jeremia 23:5, Jeremia 33:14, Ezechiel 34:23, Ezechiel 37:24, Daniel 9:24, Micha 7:20

Aantekeningen

En nu sta ik, en word geoordeeld over de hoop der belofte, die van God tot de vaderen geschied is;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
νυν
nu
επ
over
ελπιδι
de hoop
της
-
προς
tot
τους
-
πατερας
de vaderen
επαγγελιας
der belofte
γενομενης
geschied is

-
υπο
die van
του
-
θεου
God
εστηκα
sta ik

-
κρινομενος
en word geoordeeld

-

En nu sta ik, en word geoordeeld over de hoop der belofte, die van God tot de vaderen geschied is;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!