Handelingen 27:27

SVAls nu de veertiende nacht gekomen was, alzo wij in de Adriatische zee herwaarts en derwaarts gedreven werden, omtrent het midden des nachts, vermoedden de scheepslieden, dat hun enig land naderde.
Steph ως δε τεσσαρεσκαιδεκατη νυξ εγενετο διαφερομενων ημων εν τω αδρια κατα μεσον της νυκτος υπενοουν οι ναυται προσαγειν τινα αυτοις χωραν
Trans.ōs de tessareskaidekatē nyx egeneto diapheromenōn ēmōn en tō adria kata meson tēs nyktos ypenooun oi nautai prosagein tina autois chōran

Algemeen

Zie ook: Adriatische zee, Nacht, Veertien (getal), Zee

Aantekeningen

Als nu de veertiende nacht gekomen was, alzo wij in de Adriatische zee herwaarts en derwaarts gedreven werden, omtrent het midden des nachts, vermoedden de scheepslieden, dat hun enig land naderde.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ως
Als
δε
nu
τεσσαρεσκαιδεκατη
de veertiende
νυξ
nacht
εγενετο
gekomen was

-
διαφερομενων
herwaarts en derwaarts gedreven werden

-
ημων
alzo wij
εν
in
τω
-
αδρια
de Adriatische zee
κατα
omtrent
μεσον
het midden
της
-
νυκτος
des nachts
υπενοουν
vermoedden

-
οι
-
ναυται
de scheepslieden
προσαγειν
naderde

-
τινα
enig
αυτοις
dat hun
χωραν
land

Als nu de veertiende nacht gekomen was, alzo wij in de Adriatische zee herwaarts en derwaarts gedreven werden, omtrent het midden des nachts, vermoedden de scheepslieden, dat hun enig land naderde.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!