Handelingen 2:36

SVZo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, [namelijk] dezen Jezus, Dien [gij] gekruist hebt.
Steph ασφαλως ουν γινωσκετω πας οικος ισραηλ οτι και κυριον και χριστον αυτον ο θεος εποιησεν τουτον τον ιησουν ον υμεις εσταυρωσατε
Trans.asphalōs oun ginōsketō pas oikos israēl oti kai kyrion kai christon auton o theos epoiēsen touton ton iēsoun on ymeis estaurōsate

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, [namelijk] dezen Jezus, Dien [gij] gekruist hebt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ασφαλως
zekerlijk
ουν
dan
γινωσκετω
Zo wete

-
πας
het ganse
οικος
huis
ισραηλ
Israëls
οτι
dat
και
en
κυριον
Hem tot een Heere
και
-
χριστον
Christus
αυτον
-
ο
-
θεος
God
εποιησεν
gemaakt heeft

-
τουτον
dezen
τον
-
ιησουν
Jezus
ον
Dien
υμεις
-
εσταυρωσατε
gekruist hebt

-

Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, [namelijk] dezen Jezus, Dien [gij] gekruist hebt.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!