Handelingen 2:44

SVEn allen, die geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen;
Steph παντες δε οι πιστευοντες ησαν επι το αυτο και ειχον απαντα κοινα
Trans.pantes de oi pisteuontes ēsan epi to auto kai eichon apanta koina

Algemeen

Zie ook: Deuteronomium 15:4, Handelingen 4:32

Aantekeningen

En allen, die geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

παντες
allen
δε
En
οι
-
πιστευοντες
die geloofden

-
ησαν
waren

-
επι
bijeen
το
-
αυτο
-
και
en
ειχον
hadden

-
απαντα
alle dingen
κοινα
gemeen

En allen, die geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!