Handelingen 4:16

SVZeggende: Wat zullen wij dezen mensen doen? Want dat er een bekend teken door hen geschied is, is openbaar aan allen, die te Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet loochenen.
Steph λεγοντες τι ποιησομεν τοις ανθρωποις τουτοις οτι μεν γαρ γνωστον σημειον γεγονεν δι αυτων πασιν τοις κατοικουσιν ιερουσαλημ φανερον και ου δυναμεθα αρνησασθαι
Trans.legontes ti poiēsomen tois anthrōpois toutois oti men gar gnōston sēmeion gegonen di autōn pasin tois katoikousin ierousalēm phaneron kai ou dynametha arnēsasthai

Algemeen

Zie ook: Jeruzalem, Wonderen
Johannes 11:47

Aantekeningen

Zeggende: Wat zullen wij dezen mensen doen? Want dat er een bekend teken door hen geschied is, is openbaar aan allen, die te Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet loochenen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγοντες
Zeggende

-
τι
Wat
ποιησομεν
doen

-
τοις
-
ανθρωποις
mensen
τουτοις
zullen wij dezen
οτι
dat
μεν
-
γαρ
Want
γνωστον
er een bekend
σημειον
teken
γεγονεν
geschied is

-
δι
door
αυτων
hen
πασιν
aan allen
τοις
-
κατοικουσιν
wonen

-
ιερουσαλημ
die te Jeruzalem
φανερον
is openbaar
και
en
ου
het niet
δυναμεθα
wij kunnen

-
αρνησασθαι
loochenen

-

Zeggende: Wat zullen wij dezen mensen doen? Want dat er een bekend teken door hen geschied is, is openbaar aan allen, die te Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet loochenen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!