Handelingen 8:1

SVEn Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. En er werd te dien dage een grote vervolging tegen de Gemeente, die te Jeruzalem was; en zij werden allen verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen.
Steph σαυλος δε ην συνευδοκων τη αναιρεσει αυτου εγενετο δε εν εκεινη τη ημερα διωγμος μεγας επι την εκκλησιαν την εν ιεροσολυμοις παντες τε διεσπαρησαν κατα τας χωρας της ιουδαιας και σαμαρειας πλην των αποστολων
Trans.saulos de ēn syneudokōn tē anairesei autou egeneto de en ekeinē tē ēmera diōgmos megas epi tēn ekklēsian tēn en ierosolymois pantes te diesparēsan kata tas chōras tēs ioudaias kai samareias plēn tōn apostolōn

Algemeen

Zie ook: Christenvervolging, Jeruzalem, Judea, Paulus (apostel), Samaria, Vluchteling
Handelingen 11:19, Handelingen 22:20

Overzicht


Aantekeningen

En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. En er werd te dien dage een grote vervolging tegen de Gemeente, die te Jeruzalem was; en zij werden allen verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

σαυλος
Saulus
δε
En
ην
had

-
συνευδοκων
mede een welbehagen

-
τη
die
αναιρεσει
dood
αυτου
aan zijn
εγενετο
er werd

-
δε
En
εν
te
εκεινη
dien
τη
-
ημερα
dage
διωγμος
vervolging
μεγας
een grote
επι
tegen
την
-
εκκλησιαν
de Gemeente
την
-
εν
te
ιεροσολυμοις
Jeruzalem
παντες
zij werden allen
δε
-
διεσπαρησαν
verstrooid

-
κατα
door
τας
-
χωρας
de landen
της
-
ιουδαιας
van Judéa
και
en
σαμαρειας
Samaria
πλην
behalve
των
-
αποστολων
de apostelen

En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. En er werd te dien dage een grote vervolging tegen de Gemeente, die te Jeruzalem was; en zij werden allen verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!