Hebreeen 10:33

SVTen dele, als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt, en ten dele, als gij gemeenschap gehad hebt met degenen, die alzo behandeld werden.
Steph τουτο μεν ονειδισμοις τε και θλιψεσιν θεατριζομενοι τουτο δε κοινωνοι των ουτως αναστρεφομενων γενηθεντες
Trans.touto men oneidismois te kai thlipsesin theatrizomenoi touto de koinōnoi tōn outōs anastrephomenōn genēthentes

Algemeen

Zie ook: Gladiatoren

Aantekeningen

Ten dele, als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt, en ten dele, als gij gemeenschap gehad hebt met degenen, die alzo behandeld werden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τουτο
Ten dele
μεν
-
ονειδισμοις
smaadheden
τε
als gij door
και
en
θλιψεσιν
verdrukkingen
θεατριζομενοι
een schouwspel geworden zijt

-
τουτο
ten dele
δε
en
κοινωνοι
als gij gemeenschap
των
-
ουτως
met degenen, die alzo
αναστρεφομενων
behandeld werden

-
γενηθεντες
gehad hebt

-

Ten dele, als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt, en ten dele, als gij gemeenschap gehad hebt met degenen, die alzo behandeld werden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!