Hebreeen 13:17

SVZijt uw voorgangeren gehoorzaam, en zijt hun onderdanig; want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen; opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende; want dat is u niet nuttig.
Steph πειθεσθε τοις ηγουμενοις υμων και υπεικετε αυτοι γαρ αγρυπνουσιν υπερ των ψυχων υμων ως λογον αποδωσοντες ινα μετα χαρας τουτο ποιωσιν και μη στεναζοντες αλυσιτελες γαρ υμιν τουτο
Trans.peithesthe tois ēgoumenois ymōn kai ypeikete autoi gar agrypnousin yper tōn psychōn ymōn ōs logon apodōsontes ina meta charas touto poiōsin kai mē stenazontes alysiteles gar ymin touto

Algemeen

Zie ook: Leiderschap, Predikant
Ezechiel 3:18, Ezechiel 33:8, Filippenzen 2:29, 1 Thessalonicensen 5:12, 1 Timotheus 5:17

Aantekeningen

Zijt uw voorgangeren gehoorzaam, en zijt hun onderdanig; want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen; opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende; want dat is u niet nuttig.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πειθεσθε
Zijt

-
τοις
-
ηγουμενοις
voorgangeren

-
υμων
uw
και
en
υπεικετε
zijt hun onderdanig

-
αυτοι
zij
γαρ
want
αγρυπνουσιν
waken

-
υπερ
voor
των
-
ψυχων
zielen
υμων
uw
ως
als
λογον
die rekenschap
αποδωσοντες
geven zullen

-
ινα
opdat
μετα
met
χαρας
vreugde
τουτο
zij dat
ποιωσιν
doen mogen

-
και
en
μη
niet
στεναζοντες
al zuchtende

-
αλυσιτελες
niet nuttig
γαρ
want
υμιν
is
τουτο
dat

Zijt uw voorgangeren gehoorzaam, en zijt hun onderdanig; want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen; opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende; want dat is u niet nuttig.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!