Hebreeen 1:10

SVEn: Gij, Heere! hebt in den beginne de aarde gegrond, en de hemelen zijn werken Uwer handen;
Steph και συ κατ αρχας κυριε την γην εθεμελιωσας και εργα των χειρων σου εισιν οι ουρανοι
Trans.kai sy kat archas kyrie tēn gēn ethemeliōsas kai erga tōn cheirōn sou eisin oi ouranoi

Algemeen

Zie ook: Aarde, Hand (lichaamsdeel), Schepping
Psalm 102:26

Aantekeningen

En: Gij, Heere! hebt in den beginne de aarde gegrond, en de hemelen zijn werken Uwer handen;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
συ
Gij
κατ
hebt in
αρχας
den beginne
κυριε
Heere
την
-
γην
de aarde
εθεμελιωσας
gegrond

-
και
en
εργα
werken
των
-
χειρων
handen
σου
Uwer
εισιν
zijn

-
οι
-
ουρανοι
de hemelen

En: Gij, Heere! hebt in den beginne de aarde gegrond, en de hemelen zijn werken Uwer handen;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!