Hebreeen 1:12

SVEn als een dekkleed zult Gij ze ineenrollen, en zij zullen veranderd worden; maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet ophouden.
Steph και ωσει περιβολαιον ελιξεις αυτους και αλλαγησονται συ δε ο αυτος ει και τα ετη σου ουκ εκλειψουσιν
Trans.kai ōsei peribolaion elixeis autous kai allagēsontai sy de o autos ei kai ta etē sou ouk ekleipsousin

Algemeen

Zie ook: Jesaja 51:6

Aantekeningen

En als een dekkleed zult Gij ze ineenrollen, en zij zullen veranderd worden; maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet ophouden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ωσει
als
περιβολαιον
een dekkleed
ελιξεις
ineenrollen

-
αυτους
Dezelfde
και
en
αλλαγησονται
zij zullen veranderd worden

-
συ
Gij
δε
maar
ο
-
αυτος
zult Gij ze
ει
zijt

-
και
en
τα
-
ετη
jaren
σου
Uw
ουκ
zullen niet
εκλειψουσιν
ophouden

-

En als een dekkleed zult Gij ze ineenrollen, en zij zullen veranderd worden; maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet ophouden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!