Hebreeen 1:2

SVWelken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft;
Steph ον εθηκεν κληρονομον παντων δι ου και τους αιωνας εποιησεν
Trans.on ethēken klēronomon pantōn di ou kai tous aiōnas epoiēsen

Algemeen

Zie ook: Schepping
Genesis 1:3, Psalm 33:6, Mattheus 21:38, Johannes 1:3, Efeziers 3:9, Colossenzen 1:16

Aantekeningen

Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de werelden gemaakt heeft;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ον
Welken
εθηκεν
Hij gesteld heeft

-
κληρονομον
tot een Erfgenaam
παντων
van alles
δι
door
ου
Welken
και
Hij ook
τους
-
αιωνας
de wereld
εποιησεν
gemaakt heeft

-

Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de werelden gemaakt heeft;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!