Hebreeen 1:4

SVZoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geerfd heeft.
Steph τοσουτω κρειττων γενομενος των αγγελων οσω διαφορωτερον παρ αυτους κεκληρονομηκεν ονομα
Trans.tosoutō kreittōn genomenos tōn angelōn osō diaphorōteron par autous keklēronomēken onoma

Algemeen

Zie ook: Engelen
Filippenzen 2:9

Aantekeningen

Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geërfd heeft.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τοσουτω
Zoveel
κρειττων
treffelijker
γενομενος
geworden

-
των
-
αγγελων
dan de engelen
οσω
als
διαφορωτερον
Hij uitnemender
παρ
boven
αυτους
hen
κεκληρονομηκεν
geërfd heeft

-
ονομα
Naam

Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geërfd heeft.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!