Hebreeen 2:8

SVAlle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn;
Steph παντα υπεταξας υποκατω των ποδων αυτου εν γαρ τω υποταξαι αυτω τα παντα ουδεν αφηκεν αυτω ανυποτακτον νυν δε ουπω ορωμεν αυτω τα παντα υποτεταγμενα
Trans.panta ypetaxas ypokatō tōn podōn autou en gar tō ypotaxai autō ta panta ouden aphēken autō anypotakton nyn de oupō orōmen autō ta panta ypotetagmena

Algemeen

Zie ook: Psalm 8:7, Mattheus 28:18, 1 Corinthiers 15:27, Efeziers 1:22

Aantekeningen

Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

παντα
Alle dingen
υπεταξας
onderworpen

-
υποκατω
hebt Gij onder
των
-
ποδων
voeten
αυτου
zijn
εν
daarin
γαρ
Want
τω
-
υποταξαι
onderworpen zijn

-
αυτω
dat hem
τα
-
παντα
alle dingen
ουδεν
heeft Hij niets
αφηκεν
uitgelaten

-
αυτω
dat Hij hem
ανυποτακτον
niet onderworpen
νυν
nu
δε
zij; doch
ουπω
nog niet
ορωμεν
zien wij

-
αυτω
dat hem
τα
-
παντα
alle dingen
υποτεταγμενα
heeft onderworpen

-

Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!