Jakobus 1:1

SVJakobus, een dienstknecht van God en van den Heere Jezus Christus; aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn: zaligheid.
Steph ιακωβος θεου και κυριου ιησου χριστου δουλος ταις δωδεκα φυλαις ταις εν τη διασπορα χαιρειν
Trans.iakōbos theou kai kyriou iēsou christou doulos tais dōdeka phylais tais en tē diaspora chairein

Algemeen

Zie ook: Ballingschap, Diaspora, Jakobus, Jakobus (brief), Jezus Christus, Nieuwe Testament, Twaalf (getal), Twaalf stammen
Handelingen 8:1, 1 Petrus 1:1

Titel

Auteur

Ontstaan

Thema

Synopsis

 1. De kenmerken van ware godsvrucht.
  1. Vreugde en geduld, ook in vervolging (1:2-4)
  2. Onwankelbaar geloof en eenheid van geest (1:5-8)
  3. Aanvaarden van de hoogten en laagten in het leven (1:9-11)
  4. Het weerstaan aan verzoekingen (1:12)
  5. Het kennen van de oorzaken van verzoekingen (1:13-15)
  6. Weten Wie aan de oorsprong ligt van al onze zegeningen (1:16-18)
  7. Een geestelijk oor, overleg bij het spreken en geduld bij tegenstand (1:19-20)
  8. Waakzaam voor het kwade en ontvankelijk voor het goede (1:21)
  9. Het waarheid onderzoeken en toepassen (1:25)
  10. Naastenliefde en zuiverheid betrachten (1:27)
  11. Goede werken:
   1. Als bewijs van echtheid van geloof (2:18)
   2. Om het geloof te ontwikkelen (2:21-25)
  12. Hemelse wijsheid (3:17-18)
 2. Kenmerken van valse religie
  1. Onzorgvuldig omgaan met het Woord (1:22-24)
  2. Een ongecontroleerde tong (1:26)
  3. Ophemelen van personen; de rijken hoger achten (2:1-9)
  4. De wet slechts gedeeltelijk gehoorzamen (2:10-12)
  5. Ondankbaarheid (2:13)
  6. Geloof zonder werken van hulp en naastenliefde (2:14-16)
  7. Dood geloof (2:17-18)
  8. De waarheid intellectueel benaderen, zonder dat ze je leven verandert (2:19-20)
  9. Ongecontroleerd en vernietigend gebruik van de tong (3:1-8)
  10. Vloek en zegen die uit dezelfde mond komen (3:9-12)
  11. Strijd en satanische invloed (3:14-16)
  12. Rusteloosheid en onheilige begeerten (4:1-2)
  13. Onverhoorde gebeden en wereldgelijkvormigheid (4:3-4)
  14. Trots, dwaasheid, onzuiverheid, dubbelzinnigheid, berouwloosheid (4:5-9)
  15. Kwaadspreken en onbarmhartig oordelen (4:11-12)
  16. Geen rekening houden met God bij het maken van plannen (4:13-16)
  17. Verwaarlozen van plichten (4:17)
 3. Waarschuwingen, bemoedigingen, aanwijzingen
  1. Waarschuwingen voor de rijken
   1. In verband met komende ellende (5:1-2)
   2. Respect voor welstand en het achterhouden van het loon der armen (5:3-4)
   3. In verband met de jacht naar genot en het minachten van de rechtvaardigen (5:5-6)
  2. Over de komst van de Here:
   1. Geduldig en standvastig zijn en niet morren (5:7-10)
   2. De profeten en Job tot voorbeeld nemen van geduldig lijden (5:10-11)
   3. Niet zweren maar trouw zijn aan het gegeven woord (5:12)
  3. Aanwijzingen in verband met bidden, belijden van zonden en getuigen:
   1. Gebed bij moeilijkheden en voor de zieken (5:13-15)
   2. Het belijden van zonden (5:16)
   3. Eliah als voorbeeld van gebed (5:16-18)
   4. De opdracht om zielen te winnen (5:20)

Aantekeningen

Jakobus, een dienstknecht van God en van den Heere Jezus Christus; aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn: zaligheid.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ιακωβος
Jakobus
θεου
van God
και
en
κυριου
van den Heere
ιησου
Jezus
χριστου
Christus
δουλος
een dienstknecht
ταις
-
δωδεκα
aan de twaalf
φυλαις
stammen
ταις
-
εν
die in
τη
-
διασπορα
de verstrooiing
χαιρειν
zijn: zaligheid

-

Jakobus, een dienstknecht van God en van den Heere Jezus Christus; aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn: zaligheid.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!