Jakobus 1:21

SVDaarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het Woord, dat in [u] geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zaligmaken.
Steph διο αποθεμενοι πασαν ρυπαριαν και περισσειαν κακιας εν πραυτητι δεξασθε τον εμφυτον λογον τον δυναμενον σωσαι τας ψυχας υμων
Trans.dio apothemenoi pasan ryparian kai perisseian kakias en prautēti dexasthe ton emphyton logon ton dynamenon sōsai tas psychas ymōn

Algemeen

Zie ook: Oorsmeer, Zachtmoedig
Romeinen 13:12, Colossenzen 3:8

Aantekeningen

Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het Woord, dat in [u] geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zaligmaken.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

διο
Daarom
αποθεμενοι
afgelegd hebbende

-
πασαν
alle
ρυπαριαν
vuiligheid
και
en
περισσειαν
overvloed
κακιας
van boosheid
εν
met
πραυτητι
zachtmoedigheid
δεξασθε
ontvangt

-
τον
wordt, hetwelk
εμφυτον
dat in geplant
λογον
het Woord
τον
-
δυναμενον
kan

-
σωσαι
zaligmaken

-
τας
-
ψυχας
zielen
υμων
uw

Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het Woord, dat in [u] geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zaligmaken.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!